RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reguły obowiązujące dla pomocy publicznej

Konkurencja

W kontekście swobodnej konkurencji na rynku wewnętrznym, a w szczególności w odniesieniu do otwarcia usług publicznych na konkurencję, państwa członkowskie podejmują niekiedy interwencje poprzez użycie zasobów publicznych do promowania określonych rodzajów działalności gospodarczej lub ochrony krajowych sektorów. Poprzez faworyzowanie określonych przedsiębiorstw taka pomoc publiczna może zniekształcać konkurencję.
Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna jest zabroniona. Niemniej jednak niektóre wyjątki uzasadniają udzielanie pomocy realizacją celów we wspólnym interesie, np. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, o ile nie zniekształcają one konkurencji w sposób niezgodny z interesem publicznym. Kontrola udzielonej pomocy publicznej przez Komisję Europejską polega zatem na określeniu równowagi między pozytywnymi a negatywnymi skutkami takiej pomocy.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony