RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bepalingen die van toepassing zijn op staatssteun

Mededinging

In de context van vrije mededinging op de interne markt, en met name van vrije mededinging in de openbare dienstverlening, gebruiken de lidstaten nu en dan overheidsmiddelen om bepaalde economische activiteiten te bevorderen of nationale industrieën te beschermen. Aangezien deze staatssteun bepaalde ondernemingen bevoordeelt ten opzichte van hun concurrenten, kan deze de vrije mededinging verstoren.
Staatssteun is op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verboden. Er zijn echter uitzonderingen voorzien waardoor staatssteun die een doelstelling van algemeen belang dient, bijvoorbeeld diensten van algemeen economisch belang, toch toegelaten is wanneer deze de mededinging niet zodanig verstoort dat het gemeenschappelijk belang geschaad wordt. De Commissie houdt toezicht op de verleende staatssteun en weegt daarvoor de positieve en de negatieve gevolgen van de steun tegen elkaar af.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven