RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Valstybės pagalbai taikomos taisyklės

Konkurencija

Vykstant laisvai konkurencijai vidaus rinkoje, ir ypač atsiradus galimybei konkuruoti viešosioms paslaugoms, valstybės narės kartais naudoja viešuosius išteklius, siekdamos skatinti tam tikrą ekonominę veiklą arba apsaugoti nacionalines pramonės šakas. Jei valstybė remia tam tikras bendroves labiau nei jų konkurentes, tai gali iškreipti konkurenciją.
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo draudžia valstybės pagalbą. Tačiau pagalba leidžiama, jei ją pateisina bendri interesai, su sąlyga, kad tai neiškreipia konkurencijos ir neprieštarauja visuomenės interesams. Todėl valstybės pagalbos kontrolės, kurią atlieka Europos Komisija, užduotis yra nustatyti teigiamo ir neigiamo pagalbos poveikio pusiausvyrą.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią