RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Valtiontukiin sovellettavat määräykset

Kilpailu

Sisämarkkinoiden vapaan kilpailun ja etenkin julkisten palveluiden kilpailulle avaamisen myötä jäsenvaltiot käyttävät toisinaan julkisia varoja edistääkseen tiettyä taloudellista toimintaa tai suojatakseen maan teollisuutta. Valtiontuki voi kuitenkin vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä niiden kilpailijoiden kustannuksella.
Valtiontuki on kielletty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa . Poikkeuksilla kuitenkin sallitaan tuet, jotka voidaan perustella yhteisen edun mukaisilla tavoitteilla (esim. yleistä taloudellista etua koskevat palvelut), kunhan kilpailu ei vääristy yleisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Euroopan komissio valvoo valtiontukia punnitsemalla niiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun