RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Riigiabi suhtes kehtivad eeskirjad

Konkurents

Siseturu vaba konkurentsi ja eriti avalike teenuste konkurentsile avanemise olukorras sekkuvad liikmesriigid mõnikord avalike vahendite kasutamisega teatud majandustegevuste edendamiseks või riigi tööstuse kaitsmiseks. Konkurentidele mõne ettevõtte eelistamisega võib selline riigiabi konkurentsi moonutada.
Riigiabi on Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel keelatud. Siiski on erandjuhtudel lubatud abi üldhuviteenuste pakkumise eesmärgil, s.t üldist majandushuvi pakkuvate teenuste eest, kui need ei moonuta avalike huvide vastaselt konkurentsi. Riigiabi andmise üle teostab järelevalvet Euroopa Komisjon, kes otsustab abi positiivse ja negatiivse mõju tasakaalu üle.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles