RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestemmelser, der finder anvendelse på statsstøtte

Konkurrence

Ud fra ønsket om at sikre fri konkurrence på det indre marked og særligt i forbindelse med omlægning af offentlige tjenester til fri konkurrence foretager EU-landene af og til indgreb via offentlige ressourcer for at fremme visse økonomiske aktiviteter eller beskytte nationale industrier. Ved at favorisere nogle virksomheder i forhold til konkurrenterne kan statsstøtten have en konkurrenceforvridende effekt.
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indeholder et forbud mod statsstøtte. Traktaterne indeholder dog undtagelser, der muliggør statsstøtte med grundlag i målsætninger af fælles interesse, for eksempel vedrørende tjenester af almen økonomisk interesse, når støtten ikke fordrejer konkurrencen i et omfang, der er i modstrid med Unionens almene interesse. Europa-Kommissionen fører tilsyn med statsstøtten i form af en vurdering af balancen mellem statsstøttens positive og negative virkninger.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top