RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Правила, приложими към държавната помощ

Конкуренция

В контекста на свободната конкуренция на вътрешния пазар, и по-конкретно на отварянето на публичните услуги за конкуренцията, държавите-членки понякога се намесват чрез използването на публични ресурси за насърчаване на определени икономически дейности или за защита на национални промишлености. Чрез облагодетелстването на определени фирми спрямо техните конкуренти тази държавна помощ може да наруши конкуренцията.
Държавната помощ е забранена съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Въпреки всичко, някои изключения разрешават помощта, обоснована от целите в общ интерес, т.е. за услуги от общ икономически интерес, до степента, в която те не нарушават конкуренцията така, че да бъдат срещу обществения интерес. Затова мониторингът на държавната помощ, извършван от Европейската комисия, се състои от постигането на точен баланс между положителните и отрицателните въздействия на помощта.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата