RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Għajnuna de minimis għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali

Dan ir-Regolament jikkumplimenta r-regola dwar l-għajnuna Statali ġenerali de minimis u jipprovdi għal limitu ogħla għal impriżi li jipprovdu servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali.

ATT

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 360/2012 tal-25 ta' April 2012 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal għajnuna de minimis mogħtija lil impriżi li jipprovdu servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali.

SOMMARJU

L-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi liema miżuri jikkostitwixxu għajnuna Statali. L-Artikolu 108(3) tat-TFUE jeħtieġ, bħala prinċipju ġenerali, li l-għajnuna statali tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tkun tista' tivvaluta jekk l-għajnuna hijiex kompatibbli mas-suq intern. L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 jippermetti lill-Kummissjoni sabiex tadotta f'regolament, regola de minimis skont liema, ammonti żgħar ta' għajnuna huma meqjusin bħala li mhumiex għajnuna Statali minħabba li ma għandhom ebda effett fuq il-kompetizzjoni u/jew il-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-UE; għaldaqstant, ma għandhomx jiġu nnotifikati wkoll skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE.

Dan ir-regolament jikkumplimenta r-Regolament de minimis ġenerali (Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1998/2006) u japplika għall-għajnuna mogħtija lil impriżi li jipprovdu servizz ta' interess ekonomiku ġenerali. Għajnuna bħal din ma jeħtieġx li tiġi nnotifikata jekk l-ammont totali tal-għajnuna de minimis mogħtija lil impriża li tipprovdi servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ma taqbiżx Eur 500 000 fuq kwalunkwe perjodu ta' tliet snin fiskali u l-kundizzjonijiet fuq il-kumulazzjoni jiġu rrispettati. B'kuntrast għal dan, l-ogħla limitu stabbilit fir-Regolament ġenerali de minimis huwa biss EUR 200 000.

Monitoraġġ

Jekk pajjiż tal-UE għandu l-intenzjoni li jagħti għajnuna de minimis skont dan ir-Regolament, għandu jinforma lill-impriża kkonċernata bil-miktub dwar:

  • l-ammont tal-għajnuna proposta;
  • is-servizz ta' interess ekonomiku ġenerali li għalih tingħata l-għajnuna;
  • il-karattru de minimis tal-għajnuna.

Qabel l-għoti tal-għajnuna, il-pajjiż tal-UE għandu jikseb dikjarazzjoni mill-impriża inkwistjoni, bil-miktub jew b'forma elettronika, dwar kwalunkwe għajnuna de minimis oħra rċevuta skont dan ir-Regolament jew skont regolamenti de minimis oħrajn matul is-sentejn fiskali preċedenti u s-sena fiskali attwali. Il-pajjiż tal-UE għandu jiċċekkja li s-somma l-ġdida ma żżidx l-ammont totali ta' għajnuna de minimis mogħtija lill-impriża ogħla mil-limitu ta' EUR 500 000.

Inkella, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jistabbilixxu reġistru ċentrali għall-għajnuna de minimis kollha mogħtija fit-territorju tagħhom.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħ - Data ta' għeluqData ta' għeluq għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriIl-Ġurnal Uffiċjali
Regolament (UE) Nru 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

ĠU L 114, 26.4.2012

L-aħħar aġġornament: 14.01.2013
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna