RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Concurrentie in het vervoer

Mededinging

Dankzij de vrije mededinging in de vervoerssector kan de burger beschikken over efficiënt en goedkoop vervoer. Die vrije mededinging vormt tevens een hefboom voor de openstelling van de Europese netwerken, zodat investeringen en het vervoersnetwerk een continentale dimensie krijgen. In dat verband spitst de Europese Unie zich toe op het reguleren van de mededinging, door middel van regelgeving die voor alle vervoerswijzen geldt, en het omkaderen van de verlening van staatssteun.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven