RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regler för särskilda sektorer

Konkurrens

Europeiska unionen håller på att stegvis konkurrensutsätta de nationella marknaderna för transport, energi, telekommunikationer och posttjänster. Genom att liberalisera dessa grundläggande tjänster blir de mer konkurrenskraftiga samtidigt som deras kvalitet förbättras och konsumenterna får ökad tillgång till dem till ett rimligt pris. Jordbrukssektorn omfattas av konkurrensreglerna, men är även skyldig att följa EU:s bestämmelser på området för jordbruk och landsbygdens utveckling. Den måste även uppfylla de internationella skyldigheter som följer av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om jordbruk. EU övervakar att medlemsländerna genomför och tillämpar samtliga bestämmelser som syftar till att liberalisera dessa särskilda sektorer.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början