RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pravidlá týkajúce sa špecifických odvetví

Hospodárska súťaž

Európska únia postupne otvára vnútroštátny trh v oblasti dopravy, energetiky, telekomunikácií a poštových služieb hospodárskej súťaži. Liberalizácia týchto základných služieb umožňuje zvýšenie ich konkurencieschopnosti, kvality a cenovej prípustnosti pre všetkých spotrebiteľov. Na poľnohospodárstvo sa síce vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, musí však byť v súlade s ustanoveniami politiky Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a s medzinárodnými záväzkami, ktoré vyplývajú z Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o poľnohospodárstve. Únia zabezpečuje, že členské štáty realizujú a v praxi uplatňujú všetky ustanovenia zamerané na liberalizáciu v týchto špecifických odvetviach.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok