RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reguły obowiązujące określone sektory

Konkurencja

Unia Europejska stopniowo otwiera na konkurencję rynki transportu krajowego, energetyki, telekomunikacji i usług pocztowych. Liberalizacja tych podstawowych usług umożliwia wzrost ich konkurencyjności, poprawę jakości oraz dostępności dla wszystkich konsumentów. Chociaż sektor rolnictwa podlega regułom konkurencji, muszą być przestrzegane postanowienia polityki wspólnotowej w sprawie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także międzynarodowych zobowiązań wynikających z porozumienia ze Światową Organizacją Handlu (WTO) w sprawie rolnictwa. Unia zapewnia, by państwa członkowskie realizowały i wdrażały w praktyce wszystkie postanowienia dotyczące liberalizacji tych właśnie sektorów.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony