RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pravidla pro specifická odvětví

Hospodářská soutěž

Evropská unie postupně otvírá vnitrostátní trhy s dopravou, energiemi, telekomunikacemi a poštovními službami hospodářské soutěži. Díky liberalizaci těchto základních služeb je možné zvýšit jejich konkurenceschopnost, zlepšit jejich kvalitu a zajistit jejich cenovou dostupnost všem spotřebitelům. Ačkoli zemědělský sektor je předmětem pravidel hospodářské soutěže, musí splňovat ustanovení politiky Společenství pro zemědělství a rozvoj venkova a své mezinárodní závazky vyplývající z dohody Světové obchodní organizace (WTO) o zemědělství. Unie zajišťuje, aby členské státy realizovaly a zaváděly všechna ustanovení pro liberalizaci těchto specifických odvětví do praxe.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky