RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Правила, приложими към конкретни отрасли

Конкуренция

Европейският съюз постепенно отваря за конкуренцията националния транспорт, енергетиката, телекомуникациите и пощенските пазари. Либерализацията на тези основни услуги дава възможност за повишаване на тяхната конкурентоспособност, подобрява качеството им и ги прави по-достъпни за всички потребители. Въпреки че селскостопанският сектор е обект на правилата на конкуренцията, той трябва да спазва разпоредбите на политиката на Общността по отношение на селското стопанство и развитието на селските райони и на международните задължения в тази област, произтичащи от споразумението за селското стопанство на Световната търговска организация (СТО). Съюзът гарантира, че държавите-членки ще изпълняват и прилагат на практика всички разпоредби за либерализацията на тези специфични отрасли.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата