RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konkurrens: den internationella dimensionen och utvidgningen

Konkurrens

I samband med den växande globaliseringen får de europeiska företagens verksamheter ökad internationell dimension och verksamheterna i företag från tredjeland kan påverka konkurrensen i Europeiska unionen. Det internationella samarbetet utgör därför en viktig faktor inom konkurrenspolitiken.
Kandidatländernas efterlevnad av gemenskapens regelverk i fråga om konkurrens är för övrigt ett krav för att anslutningsprocessen ska nå framgång.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början