RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hospodárska súťaž

Hospodárska súťaž

Voľná hospodárska súťaž je kľúčovým prvkom otvoreného trhového hospodárstva. Stimuluje hospodársku výkonnosť v Európe a ponúka spotrebiteľom širší výber výrobkov a služieb vyššej kvality za konkurencieschopnejšie ceny.
Politika Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže chráni hospodársku súťaž na vnútornom trhu pred narušením tým, že na všetky spoločnosti, ktoré na ňom pôsobia, sa vzťahujú rovnaké pravidlá.
Základy pravidiel Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže stanovuje hlava VII kapitola 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok