RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Конкуренция

Конкуренция

Свободната конкуренция е ключов елемент на отворената пазарна икономика. Тя стимулира европейското икономическо изпълнение и предлага на клиентите по-широк избор от продукти и услуги с по-високо качество на по-конкурентни цени.
Политиката за конкуренцията на Европейския съюз обезпечава, че конкуренцията няма да бъде нарушена на вътрешния пазар, като гарантира, че за всички фирми, работещи в него, ще се прилагат сходни правила.
В дял VІІ, глава 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз е заложена основата за правилата на Общността относно конкуренцията.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата