RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Orientări privind evaluarea concentrărilor orizontale

Concurenţa efectivă aduce beneficii consumatorilor, precum preţuri mici, produse de calitate superioară, o gamă largă de bunuri şi servicii, inovaţii. Prin intermediul controlului „concentrărilor orizontale”, Comisia evită concentrări care ar putea priva consumatorii de aceste beneficii prin creşterea semnificativă a puterii de piaţă a întreprinderilor, care ar putea astfel influenţa parametrii concurenţiali de pe piaţa pe care activează.

ACT

Orientări privind evaluarea concentrărilor orizontale în temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Jurnalul Oficial C 31 din 5.2.2004].

SINTEZĂ

Scopul acestei comunicări este de a oferi o orientare privind modul în care Comisia evaluează „concentrările orizontale” în cazul în care întreprinderile implicate sunt concurenţi existenţi sau potenţiali pe aceeaşi piaţă relevantă.

Evaluarea concentrărilor de către Comisie implică în mod normal următoarele:

  • definirea pieţelor relevante ale produsului şi a celor geografice;
  • evaluarea din punct de vedere concurenţial a concentrării.

Pentru definirea pieţei relevante, Comisia se bazează pe comunicarea din 1997. Pentru evaluarea concentrării din punct de vedere concurenţial, această comunicare este aplicabilă numai acelor concentrări şi achiziţii care sporesc puterea întreprinderilor pe piaţa relevantă într-un mod care ar putea avea efecte negative pentru consumatori (preţuri mai mari, calitate scăzută a produselor, opţiuni reduse). Aşa s-ar putea întâmpla, de exemplu, în cazul în care concentrarea elimină un concurent de pe piaţă sau sporeşte probabilitatea unei coordonări între întreprinderile prezente.

Comisia nu intervine însă atunci când concentrarea nu depăşeşte pe piaţă anumite niveluri indicate prin cota de piaţă sau prin Indicele Herfindahl-Hirschmann (IHH). IHH, care se calculează pe baza cotelor de piaţă ale tuturor întreprinderilor de pe piaţă, atribuie o pondere mai mare cotelor de piaţă ale întreprinderilor mari, în mod proporţional. În timp ce nivelul absolut al IHH poate oferi un indiciu iniţial despre presiunea concurenţială de pe piaţă după operaţiunea de concentrare, cel mai util indicator al modificării gradului de concentrare generat în mod direct de către concentrare este variaţia IHH.

De asemenea, Comisia va ţine cont de mai mulţi factori (cum ar fi posibilităţile clienţilor de a schimba furnizorul sau posibilităţile concurenţilor de a reacţiona faţă de concentrare) care pot influenţa probabilitatea ca o concentrare să aibă efecte anticoncurenţiale semnificative. Foarte des, acestea sunt efecte coordonate, care generează pe piaţă o înţelegere comună între întreprinderi privind termenele coordonării, comportamentul coordonat şi ameninţările de represalii viitoare împotriva celor care nu se adaptează la modele. Totuşi, pentru a fi o coordonare de succes, reacţia potenţialilor concurenţi care nu participă la coordonare şi reacţia clienţilor nu trebuie să pună în pericol rezultatele aşteptate de la coordonare.

Comisia se angajează, de asemenea, să ia în calcul criteriile de eficienţă sau profitabilitate pe care le-ar putea invoca întreprinderea respectivă pentru atenuarea impactului negativ asupra concurenţei; în asemenea cazuri, întreprinderile ar trebui să demonstreze, bineînţeles, că eficienţa s-ar datora într-adevăr concentrării şi că ar fi benefică pentru consumatori.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) [Jurnalul Oficial L 24 din 29.1.2004].

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 21.02.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii