RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw

Skuteczna konkurencja daje konsumentom korzyści, np. niskie ceny, wysokiej jakości produkty, duży wybór produktów i usług oraz innowacje. Poprzez kontrolę połączeń horyzontalnych Komisja zapobiega takim połączeniom, które mogłyby pozbawić klientów tych korzyści poprzez znaczne wzmocnienie siły rynkowej przedsiębiorstw umożliwiającej wpływanie na parametry konkurencji na rynku, na którym działają.

AKT

Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw [Dz.U. C 31 z 5.2.2004].

STRESZCZENIE

Celem obwieszczenia jest określenie wytycznych, według których Komisja ocenia połączenia horyzontalne, w przypadku gdy zainteresowane przedsiębiorstwa są faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami na tym samym rynku właściwym.

Ocena połączenia przez Komisję zwykle pociąga za sobą:

  • definicję właściwego rynku asortymentowego i geograficznego,
  • ocenę połączenia z punktu widzenia konkurencji.

Definiując właściwy rynek, Komisja opiera się na obwieszczeniu z 1997 r. Odnośnie do oceny połączenia z perspektywy konkurencji obwieszczenie to ma zastosowanie wyłącznie do połączeń i nabyć, które zwiększają siłę przedsiębiorstw na właściwym rynku w sposób mogący przynosić negatywne skutki dla konsumentów (wyższe ceny, niższa jakość produktów, zmniejszony wybór). Przykładem może być połączenie, które eliminuje konkurenta z rynku lub czyni koordynację pomiędzy istniejącymi przedsiębiorstwami bardziej prawdopodobną.

Jednak Komisja nie interweniuje, jeżeli połączenie nie powoduje powstania na rynku poziomów koncentracji przekraczających pewne poziomy określane przez wartość procentową udziału w rynku lub wskaźnik koncentracji HHI (Herfindahl-Hirschmann Index). Wskaźnik koncentracji HHI, obliczany na podstawie udziałów w rynku wszystkich przedsiębiorstw na rynku, daje proporcjonalnie większą wagę udziałom w rynku większych przedsiębiorstw. Podczas gdy bezwzględny poziom wskaźnika może być zwiastunem presji konkurencyjnej na rynku po połączeniu, przede wszystkim zmiana wskaźnika jest przydatnym czynnikiem zapowiadającym zmianę koncentracji spowodowaną bezpośrednio przez połączenie.

Komisja będzie brała pod uwagę różne czynniki (np. możliwości zmiany dostawcy przez konsumentów lub możliwości konkurentów w zakresie zareagowania na połączenie) mogące wpływać na prawdopodobieństwo, że połączenie będzie miało znaczące skutki antykonkurencyjne. Są to bardzo często skoordynowane efekty, które prowadzą do powstania na rynku wspólnego porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami odnośnie do warunków koordynacji, skoordynowanego działania oraz gróźb przyszłego odwetu wobec tych, którzy nie dostosują się do wzorców. Jednak aby koordynacja przebiegła pomyślnie, reakcja potencjalnych konkurentów niekoordynujących swoich działań oraz klientów nie może zagrażać wynikowi, który ma być osiągnięty w związku z koordynacją.

Komisja zobowiązuje się również brać pod uwagę kryteria dotyczące efektywności lub rentowności, które przedsiębiorstwo może podawać w celu złagodzenia negatywnego wpływu na konkurencję. W takich przypadkach przedsiębiorstwa musiałyby oczywiście wykazać, że efektywność w istocie wynikała z połączenia i byłaby korzystna dla konsumentów.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie połączeń) [Dz.U. L 24 z 29.1.2004].

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony