RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner

Effektiv konkurrence medfører fordele for forbrugerne i form af lave priser, kvalitetsprodukter, et bredt udbud af varer og tjenesteydelser samt innovation. Gennem kontrollen af de "horisontale fusioner" forhindrer Kommissionen fusioner, der sandsynligvis ville afskære forbrugerne fra at opnå disse fordele ved i betydelig grad at øge virksomhedernes mulighed for at påvirke konkurrenceparametrene på det marked, hvor de opererer.

DOKUMENT

Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser [Den Europæiske Unions Tidende C 031 af 05.02.2004].

RESUMÉ

Formålet med den pågældende meddelelse er at give retningslinjer for Kommissionens vurdering af "horisontale fusioner", hvor de deltagende virksomheder er faktiske eller potentielle konkurrenter på det samme relevante marked.

Kommissionens vurdering af fusioner omfatter normalt følgende:

  • afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked
  • vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger.

Til afgrænsning af det relevante marked gør Kommissionen brug af meddelelsen fra 1997 (castellanodeutschenglishfrançais). Hvad angår vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger stiller den her omtalte meddelelse kun spørgsmålstegn ved fusioner og virksomhedsovertagelser, der giver virksomhederne en så dominerende position på det pågældende marked, at det kan få negative følger for forbrugerne (højere priser, produkter af ringere kvalitet, begrænset udbud af varer og tjenesteydelser). Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis en fusion medfører, at en konkurrent fjernes fra markedet, eller at det bliver lettere for virksomhederne på det pågældende marked at samarbejde.

Kommissionens indgriben er derimod udelukket i de tilfælde, hvor en fusion ikke medfører en koncentrationsgrad på markedet, der er højere end en nærmere angivet procentvis markedsandel eller den markedskoncentrationsgrad, der fremgår af Herfindahl-Hirschmann-indekset (HHI). I HHI, som beregnes på grundlag af markedsandelen for hver af de virksomheder, der opererer på det pågældende marked, indgår store virksomheders markedsandele med forholdsmæssigt større vægt. Mens HHIs absolutte niveau kan give et indledende fingerpeg om konkurrenceintensiteten på markedet efter fusionen, er især den ændring i HHI, som fusionen direkte medfører, en nyttig indikation af ændringen i koncentrationen.

Kommissionen tager ligeledes hensyn til en række faktorer (såsom kundernes mulighed for at skifte leverandør eller konkurrenternes mulighed for at reagere på fusionen), der kan have betydning for, om en fusion får væsentlige konkurrenceskadelige virkninger. Der er meget ofte tale om koordinerede virkninger, hvor virksomhederne på det pågældende marked når til en gensidig forståelse af mulighederne for koordinering og herefter begynder at koordinere deres adfærd og desuden true de virksomheder, der ikke tilpasser sig denne koordinerende adfærd, med fremtidige repressalier. For at koordineringen kan gennemføres, må reaktionen fra potentielle konkurrenter, der ikke deltager i koordineringen, samt fra kunderne imidlertid ikke kunne bringe de forventede resultater af koordineringen i fare.

Kommissionen forpligter sig ligeledes til at tage hensyn til effektivitets- eller udbyttekriterier, som virksomhederne mener kan begrænse de negative virkninger på konkurencen. I dette tilfælde skal virksomhederne naturligvis kunne bevise, at effektiviteten er opnået som følge af fusionen og vil være til gavn for forbrugerne.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen").

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 21.02.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top