RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regler för företag

Konkurrens

Vissa företag frestas att undvika konkurrensreglerna och använder konkurrensbegränsande metoder för att införa egna regler på marknaden. Företag som bedriver likartade verksamheter kan sålunda komma överens om priser och dela upp marknader. Företag som har en dominerande ställning på en viss marknad kan också missbruka sin ställning för att utestänga konkurrenter. Europeiska unionen har därför infört regler som syftar till att fälla men också förebygga företagens konkurrensbegränsande metoder.
Sammanslagningar eller förvärv av företag av ett annat företag kan även leda till att konkurrensen begränsas genom att en dominerande aktör på marknaden uppstår eller får en starkare ställning. Unionen kontrollerar således och förbjuder eller villkorar vid behov koncentrationer med gemenskapsdimension.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början