RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pravidlá týkajúce sa firiem

Hospodárska súťaž

Niektoré firmy sa pokúšajú narušiť voľnú hospodársku súťaž a využiť protikonkurenčné správanie s cieľom zaviesť na trhu vlastné pravidlá. Firmy, ktoré vyvíjajú podobné aktivity, sa môžu dohodnúť s inými na regulácii cien alebo vzájomnom rozdelení trhu. Firma s dominantným postavením na trhu môže súčasne zneužívať svoje postavenie a vylúčiť konkurenciu z daného trhu. Európska únia preto prijala nariadenia, ktoré umožňujú stíhanie firiem i predchádzanie ich účasti na protikonkurenčnom správaní.
Hospodársku súťaž môžu súčasne obmedziť fúzie a akvizície jednej firmy druhou, čím sa vytvorí alebo posilní dominantný hráč na trhu. Únia preto kontroluje koncentráciu v rámci Spoločenstva a podľa potreby ju zakazuje alebo stanovuje určité podmienky.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok