RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reguły obowiązujące dla firm

Konkurencja

Niektóre firmy starają się zniekształcić swobodną konkurencję oraz przyjmują antykonkurencyjne postępowanie w celu nałożenia na rynek własnych reguł. Firmy prowadzące podobną działalność mogą zawierać między sobą porozumienia w sprawie kontroli cen lub podziału rynku. Firma posiadająca pozycję dominującą na rynku może także jej nadużywać oraz wykluczać z danego rynku swoich konkurentów. Dlatego Unia Europejska wdrożyła przepisy mające na celu karanie firm za tego typu praktyki oraz zapobieganie zachowaniom antykonkurencyjnym.
Ponadto konkurencję mogą ograniczać fuzje lub przejęcia jednej firmy przez inną, tworzące lub wzmacniające podmiot dominujący na rynku. W związku z tym Unia kontroluje, a w stosownych przypadkach zakazuje bądź warunkuje, koncentrację w wymiarze wspólnotowym.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony