RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pravidla pro firmy

Hospodářská soutěž

Některé firmy se snaží narušit svobodnou hospodářskou soutěž a vykazují protisoutěžní chování, aby na trh přinesly svá vlastní pravidla. Firmy vykonávající podobné činnosti se mohou vzájemně dohodnout na ujednáních pro kontrolu cen nebo rozdělení trhu mezi sebe. Firma, která má na trhu dominantní postavení, může této pozice také zneužít a vyloučit svou konkurenci z daného trhu. Evropská unie proto zavedla nařízení pro stíhání firem a nařízení, která jim mají zabránit chovat se v rozporu s hospodářskou soutěží.
Hospodářskou soutěž mohou také omezit fúze a akvizice jedné firmy druhou tím, že vytvoří nebo posílí dominantního hráče na trhu. Unie proto kontroluje, a je-li třeba, zakazuje nebo podmiňuje určitými podmínkami, spojení s rozměrem Společenství.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky