RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dystrybucja pojazdów silnikowych i usługi posprzedażne

Rozporządzenie obejmuje porozumienia wertykalne związane z dystrybucją lub świadczeniem usług naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych, aby w dalszym ciągu zapewnić odpowiednią ochronę konkurencji na rynkach towarów i usług posprzedażnych Unii Europejskiej (UE) dla pojazdów silnikowych po wygaśnięciu rozporządzenia (WE) nr 1400/2002.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

STRESZCZENIE

Art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wyłącza porozumienia wertykalne *, które przynoszą dostatecznie dużo korzyści, aby przeważyć skutki antykonkurencyjne. Rozporządzenie (WE) nr 1400/2002, które wygasło 31 maja 2010 r., zapewniało sektorowi pojazdów silnikowych dostęp do określonych wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych w zakresie zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych oraz tych dotyczących świadczenia usług naprawy i konserwacji tych pojazdów, a także dystrybucji części zamiennych. Rozporządzenie (UE) 461/2010 zastępuje rozporządzenie (UE) 1400/2002.

Porozumienia wertykalne dotyczące zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych

Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 stosuje przepisy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych dotyczących zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych. Jednakże, aby dać podmiotom czas na dostosowanie się do ogólnych przepisów, przepisy rozporządzenia (WE) nr 1400/2002 w zakresie tego typu porozumień zostają przedłużone do 31 maja 2013 r.

Porozumienia wertykalne dotyczące usług posprzedażnych dla pojazdów silnikowych

W rozporządzeniu (UE) 461/2010 również stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych dotyczących warunków zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży części zamiennych do pojazdów silnikowych lub świadczenia usług naprawy i konserwacji takich pojazdów, pod warunkiem że spełniają one wymogi w zakresie wyłączenia na mocy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 i nie obejmują żadnych z następujących najpoważniejszych ograniczeń opisanych w rozporządzeniu (UE) nr 461/2010:

  • ograniczenie sprzedaży części zamiennych do pojazdów silnikowych przez uczestników systemu dystrybucji selektywnej,
  • ograniczenie – uzgodnione między dostawcą części zamiennych, narzędzi naprawczych oraz producentem pojazdów silnikowych – możliwości dostawcy w zakresie sprzedaży tych towarów autoryzowanym lub niezależnym dystrybutorom, autoryzowanym lub niezależnym warsztatom lub ostatecznym użytkownikom,
  • ograniczenie – uzgodnione między producentem pojazdów silnikowych, który wykorzystuje komponenty do pierwotnego montażu pojazdów silnikowych, oraz dostawcą takich komponentów – możliwości dostawcy w zakresie skutecznego umieszczania swojego znaku towarowego lub znaku firmowego w łatwo widoczny sposób na dostarczanych komponentach lub częściach zamiennych.

Zgodnie rozporządzeniem nr 19/65/EWG Komisja może uznać, że niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do porozumień wertykalnych zawierających określone ograniczenia dotyczące rynku właściwego, jeśli równoległe sieci podobnych ograniczeń wertykalnych obejmują ponad 50% tego rynku.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Porozumienie wertykalne: porozumienie lub praktyka uzgodniona zawierane między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, działającymi na różnych szczeblach produkcji lub dystrybucji, dotyczące warunków zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży niektórych towarów lub usług przez ich strony.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie – Data wygaśnięcia Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (UE) nr 461/2010

1.6.2010–31.5.2023

-

Dz.U. L 129 z 28.5.2010

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony