RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gépjárművek forgalmazása és értékesítés utáni szolgáltatások

Ez a rendelet gépjárművek forgalmazásra, illetve gépjármű-javítási és -karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó vertikális megállapodásokra terjed ki. Célja az Európai Unióban (EU) a gépjárműágazat utópiacain zajló verseny szükséges védelmének folytatólagos biztosítása az 1400/2002/EK rendelet hatályának megszűnését követően.

JOGI AKTUS

A Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikkének (3) bekezdése mentességet biztosít azon vertikális megállapodások * számára, amelyek megfelelő mértékű, a versenyellenes hatásokat ellensúlyozó előnyökkel járnak. Az 1400/2002/EK rendelet, amely 2010. május 31-én vesztette hatályát, a gépjárműágazat számára egyedi csoportmentességet biztosított az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására, a javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására, valamint a pótalkatrészek forgalmazására vonatkozó vertikális megállapodások esetében. A 461/2010/EU rendelet az 1400/2002/EK rendelet helyébe lép.

Az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására vonatkozó vertikális megállapodások

A 461/2010/EU rendelet az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására vonatkozó vertikális megállapodásokra alkalmazza a 330/2010/EU rendeletet. Azonban annak érdekében, hogy a szereplők elegendő idővel rendelkezzenek az általános rendszerhez való alkalmazkodáshoz, az 1400/2002/EK rendeletnek az ilyen megállapodásokra vonatkozó rendelkezései 2013. május 31-ig meghosszabbításra kerültek.

A gépjárműágazat utópiacaira vonatkozó vertikális megállapodások

A 461/2010/EU rendelet ezenfelül a gépjárművek pótalkatrészeinek vételére, eladására és viszonteladására, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó vertikális megállapodásokra is alkalmazza a 330/2010/EU rendeletet, amennyiben ezek a megállapodások teljesítik a 330/2010/EU rendeletben megállapított mentességi követelményeket, és nem tartalmazzák a 461/2010/EU rendeletben leírt alábbi különösen súlyos korlátozások egyikét sem:

  • a szelektív forgalmazási rendszer tagjainak korlátozása abban, hogy a gépjárművek pótalkatrészeit értékesítsék;
  • a pótalkatrészek vagy javítóeszközök szállítói és a gépjárműgyártó között létrejött megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy ezeket az árukat szerződéses vagy független forgalmazóknak, javítóműhelyeknek vagy végfelhasználóknak értékesítse;
  • az alkatrészeket a gépjármű első összeszereléséhez felhasználó gépjárműgyártó és ezen alkatrészek szállítója között létrejött megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy védjegyét vagy logóját látható helyen elhelyezhesse a szállított alkatrészeken.

Amennyiben a hasonló vertikális korlátozások párhuzamos hálózatai az érintett piac több mint 50%-ára kiterjednek, a 19/65/EGK rendelet értelmében a Bizottság úgy dönthet, hogy e rendeletet nem lehet alkalmazni azokra a vertikális megállapodásokra, amelyek arra a piacra vonatkozóan tartalmaznak konkrét korlátozásokat.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Vertikális megállapodás: olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, amely a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő két vagy több vállalkozás között jön létre azon feltételekre vonatkozóan, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés – Érvényesség Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A Bizottság 461/2010/EU rendelete

2010.6.1.–2023.5.31.

HL L 129., 2010.5.28.

Utolsó frissítés: 06.12.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére