RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovisuella frågor och medier

Audiovisuella frågor och medier

Det audiovisuella (radioutsändning, television och film) står för mer än en miljon anställda i Europeiska unionen och utgör européernas främsta informations- och nöjeskälla. Den europeiska kulturella mångfalden, skyddet av minderåriga, främjandet av mediamångfald och tillväxten av den europeiska produktionen av film och TV-program är också gemensamma mål inom audiovisuella frågor.
Med detta perspektiv uppmuntrar unionen samarbete mellan medlemsstaterna och stöder deras agerande på grundval av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens (EU) funktionssätt. Direktivet "Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster" och programmet Media utgör hörnstenar i den gemensamma audiovisuella politiken.

Se även

  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen "Audiovisual and Media Policies" (DE) (EN) (FR)
  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Film och media.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början