RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovizuálna oblasť a médiá

Audiovizuálna oblasť a médiá

Audiovizuálne médiá (rádiové vysielanie, televízia a kino) vytvárajú viac ako milión pracovných miest v Európskej únii a predstavujú základný zdroj informácií a zábavy pre Európanov. Cieľmi Spoločenstva v oblasti audiovizuálnych záležitostí sú európska kultúrna diverzita, ochrana menšín, podpora diverzity médií, ako aj zvyšovanie tvorby európskych filmov.
V tomto kontexte Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi a ich činnosť na základe článku 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (EÚ). Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a program Media sú dva hlavné body audiovizuálnej politiky Spoločenstva.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok