RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polityka audiowizualna i media

Polityka audiowizualna i media

Sektor mediów audiowizualnych (audycje radiowe, telewizja i kino) zapewnia ponad milion miejsc pracy w Unii Europejskiej i stanowi główne źródło informacji oraz rozrywki dla Europejczyków. Cele Wspólnoty w kwestiach audiowizualnych obejmują europejskie zróżnicowanie kulturowe, ochronę mniejszości, promowanie różnorodności mediów, jak również większy rozwój kinematografii europejskiej.
W tym kontekście Unia zachęca do współpracy między państwami członkowskimi oraz wspiera ich działania na podstawie art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AMS) oraz program Media to dwa kamienie węgielne wspólnotowej polityki audiowizualnej.

Zobacz także

  • Więcej informacji: strona internetowa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Audiowizualnej i Mediów (DE) (EN) (FR)
  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Polityka audiowizualna i media
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony