RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovisuaaliala ja viestimet

Audiovisuaaliala ja viestimet

Audiovisuaaliala (radiolähetykset, televisiotoiminta ja elokuvat) työllistää Euroopan unionissa yli miljoona ihmistä, ja audiovisuaaliset viestintävälineet ovat eurooppalaisten ensisijainen tietolähde ja ajanvietemuoto. EU:n audiovisuaalialalle asettamia tavoitteita ovat muun muassa eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuus, alaikäisten suojelu, media‑alan monimuotoisuus sekä eurooppalaisen elokuva- ja televisio‑ohjelmatuotannon lisääminen.
Tätä silmällä pitäen unioni edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukee niiden toimia Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan nojalla. EU:n audiovisuaalipolitiikan kulmakivet ovat audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi ja Media‑ohjelma.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun