RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovisuaalvaldkond ja meedia

Audiovisuaalvaldkond ja meedia

Audiovisuaalmeedia (raadioringhääling, televisioon ja kino) annab Euroopa Liidus tööd rohkem kui miljonile inimesele ning on eurooplaste peamine infoallikas ja meelelahutus. Ühenduse audiovisuaalvaldkonna eesmärkideks on Euroopa kultuuriline mitmekesisus, alaealiste kaitse, meedia mitmekesisuse edendamine ja Euroopa filmitoodangu kasvatamine.
Seoses sellega soodustab liit liikmesriikide vahelist koostööd ja toetab nende tegevust Euroopa Liidu (EL) toimimise lepingu artikli 167 alusel. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv ja programm Media on ühenduse audiovisuaalpoliitika nurgakivid.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles