RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovisuelle medier og mediepolitik

Audiovisuelle medier og mediepolitik

Den audiovisuelle sektor (radio, tv og biograf) står for mere end én million arbejdspladser i Den Europæiske Union og er europæernes vigtigste kilde til nyheder og underholdning. Kulturel mangfoldighed i EU, beskyttelse af mindreårige, fremme af mangfoldighed på tværs af medierne såvel som vækst i produktionen af film og tv-programmer i EU er nogle af de fælles målsætninger på det audiovisuelle område.
I dette perspektiv opfordrer Unionen til samarbejde mellem medlemsstaterne og støtter disses initiativer på grundlag af artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU’s) funktionsmåde. Direktivet om audiovisuelle medietjenester og støtteprogrammet Media er to hjørnesten i den fælles politik på det audiovisuelle område.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top