RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Аудиовизия и медии

Аудиовизия и медии

Аудиовизуалните медии (радиоизлъчване, телевизия и кино) осигуряват над един милион работни места в Европейския съюз и образуват основния източник на информация и забавления за европейците. Целите на Общността по отношение на аудиовизуалните въпроси са европейско културно многообразие, защита на непълнолетните, насърчаване на медийното многообразие, както и увеличаване на европейските филмови продукции.
В този контекст Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите-членки и подкрепя действията им на базата на член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Директивата за „Аудиовизуални медийни услуги” (АВМУ) и Медийната програма са двата крайъгълни камъка на аудиовизуалната политика на Общността.

Вижте още

  • За допълнителни подробности посетете уебсайта Europa - Аудиовизия и медии (DE) (EN) (FR) .
  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Аудиовизия и медии
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата