RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma 2011–2013

MEDIA Mundus on eurooppalainen ohjelma, jolla pyritään edistämään yhteistyötä audiovisuaalialalla Euroopan ja kolmansien maiden ammattilaisten välillä. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan Lissabonin tavoitteita, ja sillä on keskeinen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden edistämisessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1041/2009/EY, tehty 21 päivänä lokakuuta 2009, kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä perustetaan MEDIA Mundus -ohjelma audiovisuaalialalla toteutettavien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden rahoittamista varten kolmannen maiden audiovisuaalialan ammattilaisten kanssa ajanjaksolle 2011–2013.

Soveltamisala

Ohjelma on tarkoitettu koko maailman ammattilaisille, mutta hankkeen koordinoijan asuinmaan on oltava yksi seuraavista:

 • jäsenvaltio
 • Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-valtio
 • maa, joka ilmoittaa halukkuutensa osallistua ohjelmaan ja maksaa rahoitusosuuden, joka lasketaan samalla periaatteella kuin sen rahoitusosuus MEDIA 2007 -ohjelmassa.

Mitkä ovat ehdot ohjelmaan osallistumiselle?

Ehdotettujen hankkeiden on täytettävä seuraavat ehdot:

 • hanke on toteutettava yhdessä eurooppalaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten kanssa
 • hankkeessa on oltava vähintään kolme kumppania kansainvälisen verkostoitumisen edistämisen takia
 • eurooppalaisen ammattilaisen on koordinoitava hanketta, ja siinä on oltava vähintään yksi kumppani kolmannesta maasta.

Mitkä ovat ohjelman tavoitteet?

Ohjelmalla pyritään lisäämään Euroopan audiovisuaalialan monipuolisuutta ja kilpailukykyä sekä kasvattamaan Euroopan roolia kulttuurialalla.

Tiedonvaihto, koulutus ja markkinatuntemus

Eurooppalaiset ja kolmansien maiden ammattilaiset pyrkivät ohjelman puitteissa parantamaan tietämystään toistensa audiovisuaalimarkkinoista ja erityisesti niiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista.

Ohjelman myötä järjestetään ammatillista koulutusta, jonka pääpaino on

 • audiovisuaalisten teosten tuotannon, yhteistuotannon, jakelun, esittämisen ja levittämisen edellytyksissä kansainvälisellä asteikolla
 • uusien teknologioiden tuomisessa koko arvoketjuun (tuotantoon, jälkituotantoon, jakeluun, markkinointiin ja arkistointiin).

Kilpailukyky ja jakelu

Ohjelman on tarkoitus helpottaa ulkomaalaisten kumppaneiden hakemista eurooppalaisia audiovisuaalialan teoksia varten, ja se suosii yhteistuotantomarkkinoita.

Lisäksi sen on tarkoitus myös edistää audiovisuaalisten teosten kansainvälistä myyntiä.

Levitys

Tällä tasolla ohjelman tavoitteena on

 • parantaa audiovisuaalisten teosten ohjelmisto- ja esitysolosuhteita EU-maiden ja kolmansien maiden elokuvateattereissa
 • parantaa kolmansien maiden audiovisuaalisten teosten lähetys- ja jakeluolosuhteita eurooppalaisilla jakelukanavilla ja eurooppalaisten teosten lähetys- ja jakeluolosuhteita kansainvälisten jakelukanavien kautta
 • järjestää erityisesti nuorelle yleisölle suunnattuja tapahtumia ja aloitteita.

Mikä on ohjelman talousarvio?

Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi kaudeksi 2011–2013 ovat 15 miljoonaa euroa (josta 13,5 miljoonaa on osoitettu hankkeiden tukemiseen).

Taustaa

Teosten tuotantoon ja levitykseen kohdistuvien digitaalisen vallankumouksen vaikutusten takia audiovisuaaliala on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti. Lisäksi sen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden suojelussa kansainvälisellä tasolla jatkaa kasvuaan. Tässä yhteydessä avoin julkinen kuuleminen MEDIA Mundus -ohjelman osalta osoitti, että eurooppalaiset ja kolmansien maiden ammattilaiset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä edistääkseen audiovisuaalisten teosten levitystä sekä elokuvatuntemusta.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös N:o 1041/2009/EY

24.11.2009

-

EUVL L 288, 4.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2010/478/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä [EUVL L 234, 4.9.2010].

Viimeisin päivitys 29.11.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun