RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus) 2011–2013

MEDIA Mundus je program Společenství, který má podporovat spolupráci mezi evropskými profesionály z audiovizuálního odvětví a profesionály ve třetích zemích. Přispívá k dosažení cílů lisabonské agendy a hraje klíčovou roli při podpoře kulturní rozmanitosti a plurality.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus)

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím se zavádí program MEDIA Mundus na financování projektů mezinárodní spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuálním odvětví na období 2011–2013.

Oblast působnosti

Tento program je určený profesionálům z celého světa, ale koordinátor projektu musí mít bydliště v:

 • členském státu;
 • státu ESVO, který je členem EHP;
 • zemi, která vyjádří ochotu být členem programu a uhradí příspěvek vypočtený na stejném základě jako její příspěvek pro program MEDIA 2007.

Jaké jsou podmínky účasti v programu?

Navržené projekty musí splnit tyto podmínky:

 • být navrhovány a prováděny společně evropskými profesionály a profesionály ze třetích zemí;
 • mít nejméně tři partnery, aby bylo zaručeno vytváření mezinárodních sítí;
 • být koordinovány evropským profesionálem a zahrnovat nejméně jednoho partnera ze třetí země.

Jaké jsou cíle programu?

Cílem programu je zvýšit rozmanitost a konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví a umožnit Evropě, aby ve světě účinněji hrála svou kulturní úlohu.

Výměna informací, vzdělávání a znalost trhu

V rámci programu se setkávají evropští profesionálové s profesionály ze třetích zemí, aby se zlepšila úroveň jejich vzájemných znalostí audiovizuálních trhů, zejména znalostí provozních podmínek, právních rámců, systémů financování a možností spolupráce.

Je třeba podporovat odborné vzdělávání zaměřené na:

 • podmínky výroby, koprodukci, distribuci, provoz a šíření audiovizuálních děl v mezinárodním měřítku;
 • integraci nových technologií do celého hodnotového řetězce (produkce, postprodukce, distribuce, marketing a archivace).

Konkurenceschopnost a distribuce

Provádění programu musí usnadnit vyhledávání partnerů ze třetích zemí pro evropská díla a přitom podpořit organizování koprodukčních trhů.

Nadto program musí podněcovat mezinárodní prodej audiovizuálních děl.

Oběh

Na této úrovni program musí:

 • zlepšit podmínky programové nabídky a uvádění audiovizuálních děl v kinech v Evropě a ve třetích zemích;
 • zlepšit podmínky vysílání a distribuce audiovizuálních děl ze třetích zemí v evropských distribučních kanálech a evropských děl prostřednictvím mezinárodních distribučních kanálů;
 • usnadnit pořádání akcí a iniciativ zaměřených zejména na mladé obecenstvo.

Jaký je rozpočet programu?

Finanční krytí pro provádění tohoto programu na období 2011–2013 je 15 milionů eur (z toho je 13,5 milionu určeno na podporu projektů).

Kontext

Audiovizuální odvětví se v posledních dvou desetiletích významně změnilo, zejména v důsledku vlivu digitální revoluce na podmínky produkce a šíření děl. Jeho role na mezinárodní úrovni nadále posiluje, zvláště v oblasti ochrany kulturní rozmanitosti. V této souvislosti veřejná diskuze o MEDIA Mundus ukázala na vůli profesionálů z Evropy i ze třetích zemí spolupracovat za účelem lepší podpory šíření audiovizuálních děl a filmové gramotnosti.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 1041/2009/ES

24. 11. 2009

-

Úř. věst. L 288 ze dne 4. 11. 2009

POZMĚŇOVACÍ AKT(Y)

Rozhodnutí Rady 2010/478/ES ze dne 26. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu (Úř. věst. L 234 ze dne 4.9.2010).

Poslední aktualizace: 29.11.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky