RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jordbruk

Jordbruk

Den gemensamma jordbrukspolitiken infördes i början av den europeiska integrationsprocessen. Medlemsstaterna försökte då omstrukturera och öka livsmedelsproduktionen, som minskat till följd av andra världskriget. EU:s jordbrukspolitik spelar än i dag en viktig roll, delvis beroende på att mer än 90 % av EU-området består av jordbruksmark eller skog. En viktigare omständighet är dock att jordbrukspolitiken har blivit ett grundläggande instrument för att hantera nya frågor som gäller livsmedelskvalitet, miljö och handel. Reformen 2003 var ett avgörande steg i jordbrukspolitikens utveckling, eftersom den innebar att politiken anpassades till nya krav från jordbrukarna, konsumenterna och den planet vi bor på. Samma tillvägagångssätt kommer att användas i samband med politikens vidare utveckling i ett utvidgat EU – som också ingår i ett globalt sammanhang.

 • Allmän ram
  Finansiering, Landsbygdsutveckling, Direktstöd, Strukturella åtgärder, Konkurrens, Information och statistik
 • Marknader för jordbruksprodukter
  Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden), Sektoriellt tillvägagångsätt, Andra jordbruksprodukter
 • Livsmedel
  Kvaliteten på livsmedel, Ekologiskt jordbruk, Genetiskt modifierade organismer
 • Miljö
  Förvaltning och bevarande av resurser, Skogsresurser och andra produkter än livsmedel, Föroreningar hänförliga till jordbruk
 • Utvidgningen
  Föranslutning, Pågående förhandlingar, Utvidgningarna 2004 och 2007

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början