RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kmetijstvo

Kmetijstvo

Skupna kmetijska politika (SKP) sega v začetke evropskega združevanja, ko so se države članice obvezale, da bodo preoblikovale in povečale proizvodnjo hrane, ki na katero je druga svetovna vojna slabo vplivala. SKP ima danes še vedno osrednjo vlogo v Evropski uniji, ne le zato, ker kmetijske površine in gozdovi obsegajo več kot 90 % ozemlja v EU, temveč tudi, ker je kmetijstvo postalo nujen mehanizem pri spopadanju z novimi izzivi v smislu kakovosti hrane, zaščite okolja in trgovine. Reforma leta 2003 je bila ključni trenutek v razvoju SKP, ko je politiko prilagodila tako, da je ustrezala novim zahtevam kmetov, potrošnikov in našega planeta. Ta pristop še naprej tvori osnovo za bodoči razvoj skupne kmetijske politike razširjene Evropske unije na svetovnem odru.

 • Splošni okvir
  Financiranje, Razvoj podeželja, Neposredna podpora, Strukture operacije, Konkurenca, Informacije in statistika
 • Trgi za kmetijske proizvode
  Sheme neposredne podpore, Skupna ureditev kmetijskih trgov (SUT), Sektorske uporabe, Drugi proizvodi
 • Hrana
  Kakovost hrane, ekološko kmetovanje, gensko spremenjeni organizmi
 • Okolje
  Upravljanje in ohranjanje virov, Gozdni viri in neprehrambeni proizvodi, Onesnaževanje zaradi kmetijstva
 • Kmetijstvo: širitev
  Pred pristopom, Tekoča pogajanja, Širitvi 2004 in 2007

Glejte tudi

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh