RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) vznikla v počiatkoch európskej integrácie, keď sa členské štáty zaviazali reštrukturalizovať a zvýšiť produkciu potravín narušenú v dôsledku druhej svetovej vojny. V súčasnosti hrá SPP v Európskej únii naďalej kľúčovú úlohu nielen preto, že poľnohospodárska pôda a lesy tvoria viac ako 90 % pôdy v EÚ, ale aj preto, že sa stala základným mechanizmom na riešenie nových problémov v oblasti kvality potravín, ochrany životného prostredia a obchodu. Kľúčovým okamihom v rozvoji SPP bola reforma v roku 2003, ktorou sa politika prispôsobila novým požiadavkám farmárov, spotrebiteľov i planéty.Tento prístup tvorí i naďalej základ pre budúci rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky rozšírenej Európskej únie vo svetovom meradle.

 • Všeobecný rámec
  Financovanie, Rozvoj vidieka, Priama podpora, Štrukturálne operácie, Hospodárska súťaž, Informácie a štatistiky
 • Trhy s poľnohospodárskymi výrobkami
  Režimy priamej podpory, Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (SOT), Odvetvové aplikácie, Iné výrobky
 • Potraviny
  Kvalita potravín, Ekologické poľnohospodárstvo, Geneticky modifikované organizmy
 • Životné prostredie
  Riadenie a ochrana zdrojov, Lesné zdroje a nepotravinárske výrobky, Znečistenie spôsobené poľnohospodárstvom
 • Poľnohospodárstvo: rozširovanie
  Predvstupové rokovania, Prebiehajúce rokovania, Rozšírenie z rokov 2004 a 2007

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok