RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rolnictwo

Rolnictwo

Wspólna polityka rolna (WPR) narodziła się we wczesnej fazie integracji europejskiej, kiedy państwa członkowskie zobowiązały się zrestrukturyzować oraz zwiększyć produkcję żywności, uszczuploną po II wojnie światowej. Obecnie WPR nadal odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej, nie tylko dlatego, że obszary uprawne i lasy stanowią ponad 90% terytorium UE, ale także dlatego, że stała się ona zasadniczym mechanizmem stosowanym wobec nowych wyzwań w ujęciu jakości żywności, ochrony środowiska i handlu.Reforma z 2003 r. stanowiła kluczowy moment w rozwoju WPR, dostosowując politykę do nowych wymogów stawianych przez rolników, konsumentów i naszą planetę. Podejście to w dalszym ciągu tworzy podstawę przyszłego rozwoju wspólnej polityki rolnej rozszerzonej Unii na światowej arenie.

 • Ramy ogólne
  Finansowanie, rozwój obszarów wiejskich, pomoc bezpośrednia, działania strukturalne, konkurencja, informacje i statystyki
 • Rynki produktów rolnych
  Programy pomocy bezpośredniej, wspólna organizacja rynków rolnych (WOR), zastosowania sektorowe, inne produkty
 • Żywność
  Jakość żywności, hodowla organiczna, organizmy modyfikowane genetycznie
 • Środowisko
  Gospodarka i ochrona zasobów, zasoby leśne i produkty nieżywnościowe, zanieczyszczenia rolnicze
 • Rolnictwo: rozszerzenie
  Przedakcesja, trwające negocjacje, rozszerzenia w 2004 i 2007 r.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony