RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Landbouw

Landbouw

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is ingevoerd in het aanvangsstadium van de Europese integratie, toen de lidstaten trachtten hun door de Tweede Wereldoorlog gehavende levensmiddelenproductie te herstructureren en uit te breiden. Ook vandaag nog speelt het GLB een centrale rol in de Europese Unie, niet alleen omdat landbouwgronden en bossen meer dan 90 % van het grondgebied van de Unie beslaan, maar vooral omdat het GLB een fundamenteel instrument is geworden om nieuwe problemen zoals de voedselkwaliteit, het respect voor het milieu en het handelsverkeer aan te pakken. De hervorming van 2003, die een keerpunt in de ontwikkeling van het GLB betekende, zorgde ervoor dat het beleid werd afgestemd op de nieuwe behoeften van de landbouwers, de consumenten en de planeet. Deze aanpak zal ook in de toekomst de leidraad zijn voor de verdere ontwikkelingen van het GLB van een uitgebreide Unie in een wereldcontext.

 • Algemeen kader
  Financiering, Plattelandsontwikkeling, Stelsel van rechtstreekse steun, Structurele maatregelen, Concurrentie, Informatie en statistieken
 • Markten voor landbouwproducten
  Gemeenschappelijke marktordeningen (Integrale-GMO-verordening), Toepassing per sector, Andere producten
 • Voeding
  Voedselkwaliteit, Biologische Landbouw, Genetisch Gemodificeerde Organismen
 • Milieu
  Beheer en instandhouding van de bronnen, Bosbestand en producten voor niet voedingsdoeleinden, Verontreiniging van agrarische oorsprong
 • Uitbreiding
  Pretoetredingssteun, Lopende toetredingsonderhandelingen, Uitbreiding van 2004 en 2007

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven