RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agrikoltura

Agrikoltura

Il-politika agrikola komuni (PAK) tmur lura lejn l-ewwel żminijiet tal-integrazzjoni Ewropea, meta l-Istati Membri għamlu impenn biex jiristrutturaw u jżidu l-produzzjoni tal-ikel, li kienet naqset minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Illum, il-PAK xorta għandha rwol kruċjali fl-Unjoni Ewropea, mhux biss għax l-art agrikola u l-foresti jammontaw għal aktar minn 90 % tal-art fl-UE, iżda wkoll għax saret mekkaniżmu essenzjali biex tiffaċċja sfidi ġodda f'termini tal-kwalità tal-ikel, il-protezzjoni ambjentali u l-kummerċ. Il-riforma tal-2003 kienet mument importanti fl-iżvilupp tal-PAK, u adottat il-politika biex tissodisfa l-ħtiġiet ġodda tal-bdiewa, tal-konsumaturi u tal-pjaneta tagħna. Dan l-approċċ ikompli jifforma l-bażi tal-iżvilupp futur tal-politika agrikola komuni ta' Unjoni mkabbra li tkun preżenti fix-xena dinjija.

 • Il-qafas ġenerali
  Finanzjament, Żvilupp rurali, Appoġġ dirett, Operazzjonijiet strutturali, Kompetizzjoni, Informazzjoni u statistika
 • Swieq għal prodotti agrikoli
  Skemi ta' appoġġ dirett, Organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli (OKS), Applikazzjonijiet settorjali, Prodotti oħra
 • Ikel
  Kwalità tal-ikel, Biedja organika, Organiżmi modifikati ġenetikament
 • Ambjent
  L-immaniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi, Riżorsi tal-foresti u prodotti li mhumiex ikel, Tniġġis mill-agrikoltura
 • Agrikoltura: it-tkabbir
  Qabel l-adeżjoni, Negozjati għadhom għaddejjin, tkabbir tal-2004 u tal-2007

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna