RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) aizsākās līdz ar Eiropas integrācijas sākumu, kad dalībvalstis apņēmās veikt restrukturizāciju un veicināt pārtikas ražošanu, kas bija novājināta Otrā pasaules kara iespaidā. Mūsdienās KLP joprojām ir centrāla loma Eiropas Savienībā. Ne tikai tādēļ, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži veido vairāk nekā 90 % no ES teritorijas, bet arī tādēļ, ka tā ir kļuvusi par būtisku mehānismu, ar ko risināt jaunas problēmas pārtikas kvalitātes, vides aizsardzības un tirdzniecības jomā. 2003. gada reforma bija izšķirošs laiks KLP attīstībā — ‎politika tika pielāgota jaunajām lauksaimnieku, patērētāju un planētas prasībām. Šī pieeja turpina kalpot par pamatu paplašinātās, pasaules līmeņa norisēs iesaistītās ES kopējās lauksaimniecības politikas turpmākajai attīstībai.

 • Vispārīgs satvars
  Finansējums. Lauku attīstība. Tiešais atbalsts. Struktūrpolitikas pasākumi. Konkurence. Informācija un statistika
 • Lauksaimniecības produktu tirgi
  Tiešā atbalsta shēmas. Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija (TKO). Pielietojums nozarēs. Citi produkti
 • Pārtika
  Pārtikas kvalitāte. Bioloģiskā lauksaimniecība. Ģenētiski modificēti organismi
 • Vide
  Resursu pārvaldība un saglabāšana. Mežu resursi un nepārtikas produkti. Lauksaimniecības izraisītais piesārņojums
 • Lauksaimniecība: paplašināšanās
  Pirmspievienošanās. Pašreizējās sarunas. 2004. un 2007. gada paplašināšanās

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums