RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Landbrug

Landbrug

Den fælles landbrugspolitik blev til samtidig med, at den europæiske integrationsproces begyndte, og medlemsstaterne satte sig for at omstrukturere og øge deres fødevareproduktion efter de ødelæggelser, anden verdenskrig havde forvoldt. I dag spiller den fælles landbrugspolitik stadig en central rolle i EU, ikke blot fordi mere end 90 % af EU's område er dækket af landbrugsjord og skov, men også fordi den fælles landbrugspolitik er blevet et vigtigt instrument til at klare nye udfordringer, både når det gælder fødevarekvalitet, miljøbeskyttelse og samhandel. Reformen i 2003 var en afgørende etape i udviklingen af den fælles landbrugspolitik, som blev tilpasset de nye krav på producent‑, forbruger‑ og miljøområdet. Denne linje lægges stadig til grund for videreudviklingen af den fælles landbrugspolitik i et udvidet EU og i en global verden.

 • Generelle rammer
  Finansiering, udvikling af landdistrikterne, Direkte støtte, Strukturelle foranstaltninger, Konkurrence, Information og statistikker
 • Markeder for landbrugsprodukter
  Fælles landbrugsmarkedsordninger, Sektorvis tilgang, andre produkter
 • Fødevarer
  Fødevarekvalitet, Økologisk landbrug, Genetisk modificerede organismer
 • Miljø
  Forvaltning og bevaring af ressourcerne, Skovressourcer og non-food produkter, Forurening fra landbruget
 • Udvidelse
  Førtiltrædelse, Igangværende forhandlinger, Udvidelserne i 2004 og 2007

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top