RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zemědělství

Zemědělství

Společná zemědělská politika (SZP) pochází z prvních dnů evropské integrace, kdy se členské státy zavázaly k restrukturalizaci a zvýšení produkce potravin, která byla poškozená v důsledku druhé světové války. Dnes SZP hraje v Evropské unii stále klíčovou roli, nejen z toho důvodu, že zemědělská půda a lesy představují více než 90 % půdy v EU, ale také proto, že se stala základním mechanismem pro boj s novými výzvami v oblasti kvality potravin, ochrany životního prostředí a obchodu. Reforma z roku 2003 byla klíčovým momentem v rozvoji SZP, kdy politiku upravila tak, aby splňovala nové požadavky zemědělců, spotřebitelů a planety. Tento přístup i nadále tvoří základ budoucího rozvoje společné zemědělské politiky rozšířené Unie působící na světové scéně.

 • Obecný rámec
  Financování, rozvoj venkova, přímá podpora, strukturální operace, hospodářská soutěž, informace a statistika
 • Trhy pro zemědělské produkty
  Režimy přímé podpory, společná organizace zemědělských trhů, odvětvová použití, jiné produkty
 • Potraviny
  Kvalita potravin, ekologické zemědělství, geneticky modifikované organismy
 • Životní prostředí
  Správa a ochrana zdrojů, lesní zdroje a nepotravinářské produkty, znečištění způsobené zemědělstvím
 • Zemědělství: rozšíření
  Předvstupní, probíhající jednání, rozšíření v letech 2004 a 2007

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky