RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Селско стопанство

Селско стопанство

Общата селскостопанска политика (ОСП) датира още от ранните дни на европейската интеграция, когато държавите-членки поемат ангажимент за преструктуриране и увеличаване на производството на храни, претърпяло щети в резултат на Втората световна война. Днес ОСП все още играе кардинална роля в Европейския съюз, не само защото земеделските земи и горите възлизат на повече от 90 % от земята в рамките на ЕС, но и понеже тя се е превърнала в основен механизъм при изправянето срещу новите предизвикателства по отношение на качеството на храните, опазването на околната среда и търговията. Реформата от 2003 г. бе ключов момент в развитието на ОСП, адаптиращ политиката, за да удовлетворява новите изисквания на фермерите, потребителите и планетата. Този подход продължава да формира базата на бъдещото развитие на общата селскостопанска политика на един разширен Съюз, действащ на световната сцена.

 • Обща рамка
  Финансиране, Развитие на селските райони, Пряка подкрепа, Структурни операции, Конкуренция, Информация и статистика
 • Пазари за селскостопанските продукти
  Схеми за пряка подкрепа, Обща организация на селскостопанските пазари (ООП), Приложения по отрасли, Други продукти
 • Храна
  Качество на храните, Органично земеделие, Генетично модифицирани организми
 • Околна среда
  Управление и запазване на ресурсите, Горски ресурси и нехранителни продукти, Замърсяване от селското стопанство
 • Селско стопанство: разширяване
  Предприсъединяване, Текущи преговори, Разширяването от 2004 г. и от 2007 г.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата