RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Aplicarea anumitor norme de concurenţă ale UE în cazul produselor agricole

Acest regulament aplică anumite norme de concurenţă ale Uniunii Europene (UE) în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurenţă în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Conform acestui regulament, în afara câtorva excepţii detaliate mai jos, articolele 101-106 ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) (fostele articole 81-86 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)) se aplică tuturor acordurilor, deciziilor şi practicilor la care se face referire în articolele 101 alineatul (1) şi 102 din TFUE (fostele articole 81 alineatul (1) şi 82 din TCE) cu privire la producţia sau comerţul cu produse agricole.

Există trei excepţii. Aceste reguli generale nu se aplică:

  • acordurilor, deciziilor şi practicilor care fac parte integrantă dintr-o organizaţie naţională de piaţă;
  • acordurilor, deciziilor şi practicilor care sunt necesare la realizarea obiectivelor politicii agricole comune (PAC);
  • anumitor acorduri, decizii şi practici adoptate de operatori agricoli sau de asociaţii de operatori agricoli resortisanţi/resortisante într-un singur stat membru UE, cu condiţia ca aceste acorduri să nu impună o obligaţie de a practica un preţ stabilit, să nu excludă competiţia şi să nu pună în pericol obiectivele PAC.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1184/2006

24.8.2006

-

JO L 214, 24.6.2006

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

23.11.2007

-

JO L 299, 16.11.2007

Regulamentul (CE) nr. 361/2008

14.5.2008

-

JO L 121, 7.5.2008

Regulamentul (CE) nr. 491/2009

24.6.2009

-

JO L 154, 17.6.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1184/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 30.05.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii