RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stosowanie niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produktów rolnych

W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się stosowanie niektórych unijnych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

W niniejszym rozporządzeniu stwierdza się, że z zastrzeżeniem pewnych określonych poniżej wyjątków, art. 101 do 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawne art. 81 do 86 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) mają zastosowanie do wszystkich porozumień, decyzji i praktyk, o których mowa w art. 101 ust. 1 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawne art. 81 ust. 1 i art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) odnoszących się do produkcji rolnej lub handlu produktami rolnymi.

Istnieją trzy wyjątki. Te ogólne reguły nie mają zastosowania do:

  • porozumień, decyzji i praktyk, które stanowią integralną część krajowej organizacji rynku,
  • porozumień, decyzji i praktyk, które są konieczne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej,
  • określonych porozumień, decyzji i praktyk rolników lub zrzeszeń rolników należących do jednego państwa członkowskiego, pod warunkiem że takie porozumienia nie wprowadzają obowiązku stosowania jednolitych cen, nie wykluczają konkurencji lub nie zagrażają realizacji celów wspólnej polityki rolnej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1184/2006

24.8.2006

-

Dz.U. L 214, 24.6.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

23.11.2007

-

Dz.U. L 299, 16.11.2007

Rozporządzenie (WE) nr 361/2008

14.5.2008

-

Dz.U. L 121, 7.5.2008

Rozporządzenie (WE) nr 491/2009

24.6.2009

-

Dz.U. L 154, 17.6.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1184/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony