RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Toepassing van bepaalde EU-mededingingsregels op landbouwproducten

Op basis van deze verordening zijn bepaalde mededingingsregels van de Europese Unie (EU) van toepassing op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1184/2006 van de Raad van 24 juli 2006 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Volgens deze verordening zijn de artikelen 101 tot en met 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (oude artikelen 81 tot en met 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG)), afgezien van de hieronder vermelde uitzonderingen, van toepassing op alle in artikel 101, lid 1, en artikel 102 VWEU (oud artikel 81, lid 1, en artikel 82 VEG) bedoelde overeenkomsten, besluiten en gedragingen betreffende de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten.

Er zijn drie uitzonderingen. De algemene regels zijn niet van toepassing op:

  • overeenkomsten, besluiten en gedragingen die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een nationale marktorganisatie;
  • overeenkomsten, besluiten en gedragingen die vereist zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB);
  • bepaalde overeenkomsten, besluiten en gedragingen van landbouwers of verenigingen van landbouwondernemers binnen één land van de Europese Unie (EU), voor zover deze, zonder de verplichting in te houden een bepaalde prijs toe te passen, de mededinging niet uitsluiten of de doelstellingen van het GLB niet in gevaar brengen.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 1184/2006

24.8.2006

-

L 214, 24.6.2006

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 1234/2007

23.11.2007

-

L 299, 16.11.2007

Verordening (EG) nr. 361/2008

14.5.2008

-

L 121, 7.5.2008

Verordening (EG) nr. 491/2009

24.6.2009

-

L 154, 17.6.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1184/2006 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 30.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven