RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tiettyjen EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen maataloustuotteisiin

Tällä asetuksella sovelletaan tiettyjä Euroopan unionin (EU) kilpailua koskevia sääntöjä maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006 tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa säädetään, että eräitä jäljempänä mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEU) 101–106 artiklaa (aiemmin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81–86 artiklaa) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, päätöksiin ja menettelytapoihin, joihin viitataan SEU:n 101 artiklan 1 kohdassa ja 102 artiklassa (aiemmin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja 82 artiklassa), jotka koskevat maataloustuotteiden tuotantoa tai kauppaa.

Yleissääntöä ei sovelleta kolmessa poikkeustapauksessa

  • sopimukset, päätökset ja menettelytavat, jotka kuuluvat olennaisena osana kansallisiin markkinoihin
  • sopimukset, päätökset ja menettelytavat, jotka ovat tarpeen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteiden saavuttamiseksi
  • eräät yksittäisen Euroopan unionin (EU) jäsenmaan maataloustuottajien tai tuottajien yhteenliittymien sopimukset, päätökset ja menettelytavat, kun niihin ei sisälly velvoitetta noudattaa määrättyjä hintoja; tällöin ne eivät estä kilpailua eivätkä vaaranna YMP:n tavoitteita.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1184/2006

24.8.2006

-

EUVL L 214, 24.6.2006

MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1234/2007

23.11.2007

-

EUVL L 299, 16.11.2007

Asetus (EY) N:o 361/2008

14.5.2008

-

EUVL L 121,
7.5.2008

Asetus (EY) N:o 491/2009

24.6.2009

-

EUVL L 154, 17.6.2009

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1184/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 30.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun