RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Anvendelse af visse EU-konkurrenceregler på landbrugsvarer

Denne forordning anvender visse konkurrenceregler gældende i Den Europæiske Union (EU) på produktion af og handel med landbrugsvarer.

DOKUMENT

Rådets forordning nr. 1184/2006 af 24. juli 2006 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer. [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Denne forordning bestemmer, at med visse undtagelser beskrevet herunder, skal artikel 101 til 106 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 81 til 86 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF)) gælde for alle aftaler, afgørelser og fremgangsmåder omhandlet i artikel 101(1) og 102 i TEUF (tidligere artikel 81(1) og 82 i TEF) vedrørende produktion af og handel med landbrugsvarer.

Der er tre undtagelser, idet de almindelige bestemmelser ikke gælder for

  • aftaler, vedtagelser og praksis, der udgør en integrerende del af de nationale markedsordninger
  • aftaler, vedtagelser og praksis, der er nødvendige for at nå målene i den fælles landbrugspolitik (PAC)
  • visse aftaler, afgørelser og fremgangsmåder mellem landbrugere og landbrugssammenslutninger, der henhører under et enkelt EU-land, i det omfang disse aftaler ikke medfører en forpligtelse til at holde en bestemt pris, forhindrer konkurrence eller bringer målsætningerne for den fælles landbrugspolitik i fare.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædenGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1184/2006

24.8.2006

-

EUT L 214, 24.6.2006

ÆndringsretsaktIkrafttrædenGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1234/2007

23.11.2007

-

EUT L 299, 16.11.2007

Forordning (EF) nr. 361/2008

14.5.2008

-

EUT L 121, 7.5.2008

Forordning (EF) nr. 491/2009

24.6.2009

-

EUT L 154, 17.6.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1184/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 30.05.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top